Θα μας πέσει το ταβάνι στο κεφάλι;

Τι είναι αυτό που μας κάνει το μπετόν-επιχρίσματα-σπάτουλες να πέφτουν από την οροφή ή να φαίνεται ο οπλισμός (οικοδομικό σίδερο) στις κολόνες-δοκούς;

Είναι ένα έντονο πρόβλημα που συναντούμε σε πολλά πέραν της εικοσαετίας κτίρια να «πέφτουν τα ταβάνια» ή να αποκολλώνται μέρη μπετόν από κολόνες ή δοκούς και να φαίνονται τα σίδερα του οπλισμού διαβρωμένα σε μεγάλο βαθμό.

Ο βασικός λόγος στην περίπτωση των ταβανιών είναι η κακή ή και καθόλου υδρομόνωση της ταράτσας. Μπορεί μια ταράτσα να μην στάζει, αλλά το νερό περνά από τους πόρους και ρωγμές στο μπετόν και έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες που οξειδώνουν τον οπλισμό του κτιρίου. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται εξ’ αρχής υγρομόνωση. Ακόμα ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι αποστάσεις στα λεγόμενα «cover» δηλαδή το πάχος από μπετόν μεταξύ του οπλισμού και εξωτερικής επιφάνειας.


Το βλέπουμε ή κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε!
Αρχικά μπορεί να μην φαίνεται το πρόβλημα στο εσωτερικό ή να το βλέπουμε σε κάποια μικρά σημεία- «φουσκώματα» που συνήθως δεν δίνουμε σημασία. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν στην προσπάθεια μας να βάψουμε το ταβάνι, αντικρίζουμε μια δυσάρεστη έκπληξή. Αυτά που θεωρούσαμε μικρά «φουσκώματα» τελικά να έχουν βάθος και το υπόστρωμα να είναι σαθρό και όσο προσπαθούμε να βρούμε στέρεο υπόστρωμα, τόσο το πρόβλημα να επεκτείνετε.
Όταν ο οπλισμός οξειδώνεται μειώνεται η διάμετρος του με αποτέλεσμα να επηρεάζουν την στατική αντοχή του κτιρίου.

Επικοινωνήσετε μαζί μας:
Οι λύσεις που προτείνουμε είναι βασισμένες στις κοινές περιπτώσεις που συναντούμε πιο συχνά. Προτείνουμε προϊόντα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων βάση των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών, της αποτελεσματικότητας τους που βλέπουμε καθημερινά σε εφαρμογές και της εμπειρίας της τεχνικής μας ομάδας. Σε τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επίλυση του προβλήματος σας, που πρέπει να τους λάβουμε σοβαρά υπόψιν. Θα ήταν χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για να το συζητήσουμε.

Γιατί πρέπει να επιδιορθωθεί με συγκεκριμένο τρόπο και τα κατάλληλα υλικά (επισκευαστικό-πολυμερικό σοβά ή πηλό);

Υπάρχει εδώ και χρόνια συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρότυπο για την επίλυση του προβλήματος ENV 1504-9 (“Products and systems for the protection and repair of concrete structures: definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. General principles for the use of products and systems”). Επίσης υπάρχει ευρωπαϊκό πρότυπο για τον που χρησιμοποιούνται που είναι EN 1504- 3 (“Structural and non-structural repair”).

Ποια είναι τα κατάλληλα υλικά;
Όταν επισκευάζουμε κάτι στο οποίο κατανέμεται φορτίο(πχ δοκοί -κολόνες- πλάκες κλπ), τότε ανεξάρτητα από το λεκτικό μιας συσκευασίας προϊόντος ή τεχνικό φυλλάδιο που μιλά για την καταλληλόλητα του προϊόντος για αυτό το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να προσέξουμε την πιστοποίηση βάση EN 1504- 3 R3 ή R4.
Όταν η επιδιόρθωση απαιτεί απλή πλήρωση κενών σε σημεία που δεν επιβαρύνονται με φορτία τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σοβάς χαμηλών αντοχών R1 ή R2.

Ποιο είναι ο κατάλληλος επισκευαστικός σοβάς R3 ή R4 για την περίπτωση μου;
Σε μεγάλα έργα η επιλογή της κατηγορίας γίνεται από τον πολιτικό μηχανικό του έργου κατόπιν μελέτης της υφιστάμενης κατασκευής, φορτίων και δύναμης του υπάρχοντος μπετόν.
Σε μικρότερες εφαρμογές ο γενικός κανόνας είναι ο ακόλουθος:
Όταν το υφιστάμενο μπετόν έχει θλιπτική δύναμη (compressive strength) <35Ν/mm2 δηλαδή αν είναι C25 ή C30 τότε χρησιμοποιούμε R3.
Όταν το υφιστάμενο μπετόν έχει θλιπτική δύναμη (compressive strength) >35Ν/mm2 δηλαδή αν είναι C25 ή C30 τότε χρησιμοποιούμε R4.

Ποια είναι η σωστή διαδικασία;
Εδώ και πολλά χρόνια, είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις που συναντούμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αναλαμβάνουμε την επίλυση του. Έχουμε μια δοκιμασμένη και σίγουρη διαδικασία που διορθώνει το πρόβλημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προεργασία
Αρχικά πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα κομμάτια μπετόν-σοβά που έχουν αποκολληθεί, οι επιφάνειες πρέπει να είναι σταθερές, καθαρές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά και σκόνες. Ο οπλισμός πρέπει να καθαρίζεται από την σκουριά με σκληρή μεταλλική βούρτσα ή και με την βοήθεια καθαριστικού σκουριάς Kilrust.

Βαφή οπλισμού:
Ο απαλλαγμένος από σκουριά πλέον οπλισμός βάφεται με Atlaferrox sealer Αντιδιαβρωτική επάλειψη οπλισμού – γέφυρα πρόσφυσης. Εφαρμόζεται με πινέλλο σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σε 1-2 ώρες μετά την πρώτη.

Επιλογή υλικών:
Επισκευή και πλήρωση κενών με επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών:

Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Παρέχει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, άριστη εργασιμότητα, αυξημένη υδατοστεγανότητα και σταθερότητα όγκου. Αφού αναμιχθεί με νερό γίνεται ένα εύκολα εργάσιμο και θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα ελεγχόμενης συρρίκνωσης, που εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
Οι πιο κάτω επιλογές έχουν διαφορετική κοκκομετρία η οποία είναι επίσης σημαντική για την επιλογή του υλικού για την εκάστοτε εργασία και πάχος που πρέπει να πετύχουμε.

Επιλογή 1:
Grove Ripristino
Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών κατηγορίας R3 βάση EN 1504- 3.
Πάχος ανά στρώση μέχρι 5cm. Eπόμενη στρώση, εφαρμόζεται αφού η προηγούμενη έχει «τραβήξει» και δεν πρέπει το συνολικό πάχος να υπερβαίνει τα 10 cm.
Κοκκομετρία: <2,5mm
Νερό ανάμιξης: 4-4,5lt νερό σε 25 Kg κονία
Κατανάλωση: 19 Kg/m2 για στρώση πάχους 1 cm.

Επιλογή 2:
Atlacret Max 20
Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών κατηγορίας R4 βάση EN 1504- 3.
Πάχος ανά στρώση 2-20 mm. Επόμενη στρώση, εφαρμόζεται αφού η προηγούμενη έχει «τραβήξει».
Κοκκομετρία: <1,3mm
Νερό ανάμιξης: 5-6.25lt νερό σε 25 Kg κονία
Κατανάλωση: 15 Kg/m2 για στρώση πάχους 1 cm.

Εφαρμογή:
Εφαρμόζεται με σπάτουλα ή μυστρί. Συνιστάται ελαφρά διαβροχή της επιφάνειας πριν την εφαρμογή.

Σχετικά Προϊόντα:

KILRUST
CEM-OX
Atlaferrox
GROVE RIPRISTINO
Atlacret max 20
CARBOGROUT 40