Μούχλα στους τοίχους;

Είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα;